About jgo

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Original Article

The efficacy and safety of gemcitabine-based combination therapy vs. gemcitabine alone for the treatment of advanced pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis
Zhaohuan Zhang, Shuling He, Ping Wang, Yibing Zhou
Whole-process nursing management for laparo-gastroscopic esophagectomy
Zhe Wang, Minxuan Wu, Hui Zhao, Lina Cao, Yufeng Ou, Ping Wang, Lingli Yang, Li Dong, Yiqun Zhang, Yaxing Shen
Systematic review and meta-analysis of endoscopic ultrasonography in staging diagnosis of esophageal cancer after neoadjuvant radiotherapy and chemotherapy
Xiaodong Li, Yixiao Wang, Min Kong, Jiang Lin
MiR-107 inhibits the malignant biological behavior of esophageal squamous cell carcinoma by targeting TPM3
Peipei Zhang, Weiguang Zhang, Junfei Jiang, Zhimin Shen, Sui Chen, Shaobin Yu, Mingqiang Kang
The prognostic value of an immune-related gene signature and infiltrating tumor immune cells based on bioinformatics analysis in primary esophageal cancer
Hailei Du, Shuai Pang, Yong Li, Lianggang Zhu, Junbiao Hang, Ling Chen
Interleukin 13 participates in terminal differentiation of esophageal squamous cell carcinoma cells
Jian Li, Wenjian Wang, Ke Wang, Guangwei Ma, Jing Shao, Weizhen Fang, Yiting Zhou, Jiatong Lin, Yabin Guo, Xinyuan Guan, Chaohui Duan
Modified McKeown vs. traditional McKeown minimally invasive esophagectomy in improving short-term efficacy and the quality of life of esophageal cancers: a retrospective comparative cohort study
Ying Chen, Yujie Xie, Hai Zhang, Zuwei Li, Bomeng Wu, Cui Li, Wanli Lin
Bioinformatics analysis of the prognostic and immunotherapeutic significance of NPRL2 in stomach adenocarcinoma
Yilin Pi, Yuning Zhan, Jitao Song, Xin Jin, Jing Chen
Lymph node metastases rate of locoregional and non-locoregional lymph node stations in gastric cancer
Mees Hendrik Siert de Jong, Suzanne Sarah Gisbertz, Mark Ivo van Berge Henegouwen, Werner Adriaan Draaisma
Analysis of safety and efficacy of laparoscopic radical gastrectomy combined with or without indocyanine green tracer fluorescence technique in treatment of gastric cancer: a retrospective cohort study
Xiaoning Chen, Zhengwei Zhang, Feng Zhang, Xuanchen Tao, Xu Zhang, Zeyu Sun, Shibo Sun
Circ_0007099 upregulates GNG7 to function as a tumor inhibitor in gastric carcinoma by interacting with miR-425-3p
Zhipeng Zhang, Yikai Zhou, Na Zhou, Junda Yin, Xuechun Kuang
Construction and validation of a novel prognostic model using the cellular senescence-associated long non-coding RNA in gastric cancer: a biological analysis
Guoqing Wang, Zhilei Mao, Xiao Zhou, Yiming Zou, Min Zhao
Identification of 8-gene risk prediction signature associated with NOTCH1 in stomach adenocarcinoma based on bioinformatics analysis
Dun Pan, Chun Lin, Xin Lin, Liangqing Li
Intratumoral CD8+ T cells as a potential positive predictor of chemoimmunotherapy response in PD-L1-negative advanced gastric cancer patients: a retrospective cohort study
Gangling Tong, Meiqin Zhu, Yaoxu Chen, Shubo Wang, Boran Cheng, Shubin Wang, Wangjun Liao
Safety and effectiveness of apatinib in elderly patients with metastatic gastric cancer: a sub-analysis from the large-scale, prospective observational study of apatinib for gastric cancer treatment in a real-world clinical setting (AHEAD-G202)
Xiang Wang, Diansheng Zhong, Junping Zhang, Nan Du, Yuchuan Ren, Jinghua Gao, Likun Liu, Junyan Yu, Xiaomei Li, Liwen Ma, Aimin Zang, Mudan Yang, Yan Zhang, Jun Guo, Zheng Liu, Zhanzhao Fu, Junmei Jia, Jianfeng Diao, Zaiwen Fan, Xiang Song, Guozhong Li, Huaqing Wang, Chunmei Bai, Mei Guan, Xiubao Ren, Ruixing Zhang
Identification of candidate biomarkers associated with gastric cancer prognosis based on an integrated bioinformatics analysis
Yong Liu, Da-Xiu Wang, Xiao-Jing Wan, Xian-Hong Meng
A post-marketing safety study of ramucirumab with FOLFIRI in patients with metastatic colorectal cancer
Toshiki Masuishi, Soshi Nagaoka, Long Jin, Kenichi Yoshizawa
Validation of a genotype-based algorithm that identifies individuals with low, intermediate, and high serum CA19-9 levels in cancer-free individuals and in patients with colorectal cancer
Andreas Wannhoff, Simone Werner, Sha Tao, Hermann Brenner, Daniel N. Gotthardt
Luteolin suppresses the growth of colon cancer cells by inhibiting the IL-6/STAT3 signaling pathway
Jingwen Jiang, Fengting Zhu, Hui Zhang, Tao Sun, Fangfang Fu, Xuewu Chen, Yanhong Zhang
Surgical treatment and survival analysis of primary duodenal malignant tumor: a retrospective cohort study
Zhicheng Zhao, Jiehong Zhang, Chuan Li, Tong Liu, Weidong Li
Lymphadenectomy with venation is preferred compared to skeletonization for patients with rectal and sigmoid colon cancer: a retrospective cohort study
Wei Ge, Hai-Yan Gong, Li-Hua Shao, Gang Chen, Yu-Dong Qiu
High levels of triglycerides, apolipoprotein B, and the number of colorectal polyps are risk factors for colorectal polyp recurrence after endoscopic resection: a retrospective study
Jia-Yu Du, Gui-Ying Huang, Yong-Chun Xie, Nan-Xi Li, Zhi-Wei Lin, Li Zhang
Low CPEB1 levels may predict the benefit of 5-fluorouracil treatment in patients with colon or stomach adenocarcinoma
Jing-Zhu Cao, Dan-Dan Niu, Zhi-Ping Huang, Yong-Gang Hong, Zhen-Guang Wang, Le Yang, Bo-Lun Zhao, Guang-Lei Qiao, Liu Ouyang
The prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio and C-reactive protein in metastatic colorectal cancer using regorafenib: a systematic review and meta-analysis
Nan Zhao, Huilin Xu, Dingjie Zhou, Ximing Xu, Wei Ge, Dedong Cao
Diagnostic and prognostic potential of the novel biomarker nuclear cap binding protein subunit 2 (NCBP2) in colon adenocarcinoma
He Bu, Ting Cao, Xuesong Li, Yuekun Guo, Jiajia Guo, Yuxin Wang, Yunlong Sun, Donghong Wang
Circular RNA ZFR promotes cell cycle arrest and apoptosis of colorectal cancer cells via the miR-147a/CACUL1 axis
Yuhan Tan, Kai Wang, Ying Kong
Association of sleep duration, sleep apnea, and shift work with risk of colorectal neoplasms: a systematic review and meta-analysis
Gang Wang, Jian-Jiang Wang, Chao-Huang Lin, Qing Zhou, Wei-Long Wang, Tao Qin, Xin Li, Ze-Jun Wang
Transcecum catheterization ileostomy is safe and effective to prevent anastomotic leakage in post-laparoscopic rectal cancer surgery: a single-center retrospective study
Hao Sun, Yongpeng He, Xiaohua Li, Zhixiong Chen, Maocai Tang, Jingkun Shang, Wang Huang, Shuaiqi Wang
Chemoprotective effect of boeravinone B against 1,2-dimethyl hydrazine induced colorectal cancer in rats via suppression of oxidative stress and inflammatory reaction
Caijin Zhou, Wenting Ou, Qingwen Xu, Lin Lin, Feipeng Xu, Rihong Chen, Huilai Miao
A novel senescence-associated LncRNA signature predicts the prognosis and tumor microenvironment of patients with colorectal cancer: a bioinformatics analysis
Enmin Huang, Tao Ma, Junyi Zhou, Ning Ma, Weisheng Yang, Chuangxiong Liu, Zehui Hou, Shuang Chen, Zhen Zong, Bing Zeng, Yingru Li, Taicheng Zhou
Characterization of somatic mutations and pathway alterations during hepatocellular carcinoma vascular invasion using next-generation sequencing
Qi Li, Qifan Zhang, Jinzhang Chen, Mengya Zang, Xiaoyun Hu, Rong Li, Jinlin Hou, Jie Zhou
CircMMP9 accelerates the progression of hepatocellular carcinoma through the miR-149/CCND2 axis
Xiaolou Li, Jiankai Fang, Guangmin Wei, Ying Chen, Dongliang Li
Development of a novel combined nomogram model integrating Rad-score, age and ECOG to predict the survival of patients with hepatocellular carcinoma treated by transcatheter arterial chemoembolization
Aiai Liu, Bo Liu, Xiaodong Duan, Bo Yang, Yiren Wang, Ping Dong, Ping Zhou
Anti-PD-1 antibodies plus lenvatinib in patients with unresectable hepatocellular carcinoma who progressed on lenvatinib: a retrospective cohort study of real-world patients
Jixue Zou, Peixin Huang, Ningling Ge, Xin Xu, Yanhong Wang, Lan Zhang, Yi Chen
Study on efficacy and safety of transcatheter arterial chemoembolization (TACE) combined with regorafenib and PD-1 antibody versus continued TACE combined with regorafenib in patients with hepatocellular carcinoma after failed second-line treatment with regorafenib
Haochen Wang, Weizhong Xiao, Yanjing Han, Shasha Cao, Zhiyuan Zhang, Guang Chen, Yuefeng Hu, Long Jin
Bioinformatic-based mechanism identification of E2F1-related ceRNA and E2F1 immunoassays in hepatocellular carcinoma
Wenlei Dong, Chao Zhan
A novel biomarker NIFK-AS1 promotes hepatocellular carcinoma cell cycle progression through interaction with SRSF10
Huibin Song, Wenjing Li, Sixuan Guo, Zhentao He, Shi Liu, Yongsheng Duo
Bioinformatics analysis of immune infiltrates and tripartite motif (TRIM) family genes in hepatocellular carcinoma
Jun Cao, Bingbing Su, Rui Peng, Hao Tang, Daoyuan Tu, Yuhong Tang, Jie Zhou, Guoqing Jiang, Shengjie Jin, Qian Wang, Aoqing Wang, Renjie Liu, Qiangwei Deng, Chi Zhang, Dousheng Bai
The role of tumor-infiltrating B cells in the tumor microenvironment of hepatocellular carcinoma and its prognostic value: a bioinformatics analysis
Jixue Zou, Chubin Luo, Haoyang Xin, Tongchun Xue, Xiaoying Xie, Rongxin Chen, Lan Zhang
Association between progression-free survival and metal stent patency in patients with advanced pancreatic cancer
Jinwoo Ahn, Dong-Won Ahn, Jaewoo Park, Kwangrok Jung, Jong-Chan Lee, Jin-Hyeok Hwang, Ji Bong Jeong, Jaihwan Kim
A phase II trial of gemcitabine and erlotinib followed by ChemoProton therapy plus capecitabine and oxaliplatin for locally advanced pancreatic cancer
Samrat M. Sanghvi, Alex R. Coffman, Chung-Tsen Hsueh, Joseph Kang, Annie Park, Naveenraj L. Solomon, Carlos A. Garberoglio, Mark E. Reeves, Jerry D. Slater, Gary Y. Yang
Clinicopathological prognostic factors for gallbladder carcinoma: a retrospective study
Fátima Ramalhosa, Maria João Amaral, Marco Serôdio, Rui Caetano Oliveira, Paulo Teixeira, Maria Augusta Cipriano, José Guilherme Tralhão

Case Report

Proteogenomic analysis in an early onset diffuse gastric cancer patient revealed alterations in PIK3R1, TP53, SMAD4 and a potential role of the PI3K-AKT and EGFR pathways: a case report
Miguel Cordova-Delgado, Mauricio P. Pinto, Gonzalo Pizarro, Elard Koch, Cristian Vargas, Mauricio Hernández, Guillermo Nourdin, Pablo Saldivia, Maria Paz Rodriguez Z., Alejandro Berkovits, Patricio Manque, Juvenal A. Rios, Benjamin Garcia-Bloj, Marcelo Garrido
Multiple interventional embolizations for hemostasis in hemorrhage following advanced colorectal cancer treatment: a case report
Dongqiang Yang, Bo Shi, Yazhou Li, Yu Zhao, Ping Shi, Zhigang Li

Original Article

The clinical utility of serum CA 19-9 in the diagnosis, prognosis and management of pancreatic adenocarcinoma: An evidence based appraisal
Umashankar K Ballehaninna, Ronald S Chamberlain
Survival of metastatic gastric cancer: Significance of age, sex and race/ethnicity
Dongyun Yang, Andrew Hendifar, Cosima Lenz, Kayo Togawa, Felicitas Lenz, Georg Lurje, Alexandra Pohl, Thomas Winder, Yan Ning, Susan Groshen, Heinz-Josef Lenz

Review Article

Imaging of pancreatic cancer: An overview
Pavan Tummala, Omer Junaidi, Banke Agarwal
Immunohistochemical features of the gastrointestinal tract tumors
Hannah H. Wong, Peiguo Chu
Techniques of hepatic resection
Robert J. Aragon, Naveenraj L. Solomon
Gastric cancer: Classification, histology and application of molecular pathology
Bing Hu, Nassim El Hajj, Scott Sittler, Nancy Lammert, Robert Barnes, Aurelia Meloni-Ehrig
HDR brachytherapy for anal cancer
Peter Niehoff, Gyoergy Kovács
Colorectal carcinoma: Pathologic aspects
Matthew Fleming, Sreelakshmi Ravula, Sergei F. Tatishchev, Hanlin L. Wang

Original Article

Bax expression is a candidate prognostic and predictive marker of colorectal cancer
Venkat R Katkoori, Catalina Suarez-Cuervo, Chandrakumar Shanmugam, Nirag C Jhala, Tom Callens, Ludwine Messiaen, James Posey III, Harvey L Bumpers, Sreelatha Meleth, William E Grizzle, Upender Manne
Survival of metastatic gastric cancer: Significance of age, sex and race/ethnicity
Dongyun Yang, Andrew Hendifar, Cosima Lenz, Kayo Togawa, Felicitas Lenz, Georg Lurje, Alexandra Pohl, Thomas Winder, Yan Ning, Susan Groshen, Heinz-Josef Lenz
The influence of radiation therapy dose escalation on overall survival in unresectable pancreatic adenocarcinoma
William A. Hall, Lauren E. Colbert, Dana Nickleach, Jeffrey Switchenko, Yuan Liu, Theresa Gillespie, Joseph Lipscomb, Claire Hardy, David A. Kooby, Roshan S. Prabhu, John Kauh, Jerome C. Landry
Overall survival analysis of neoadjuvant chemoradiotherapy and esophagectomy for esophageal cancer
Faisal A. Siddiqui, Katelyn M. Atkins, Brian S. Diggs, Charles R. Thomas Jr, John G. Hunter, James P. Dolan
Radiotherapy patterns of care in gastric adenocarcinoma: a single institution experience
Jessica Cheng, Malcolm H. Squires III, John L. Mikell, Sarah B. Fisher, Charles A. Staley III, David A. Kooby, Bassel F. El-Rayes, Walter J. Curran Jr, William A. Hall, Lauren E. Colbert, Joseph W. Shelton, Shishir K. Maithel, Jerome Landry, David S. Yu
Impact of intensity modulated radiation therapy on survival in anal cancer
Jaymin Jhaveri, Lael Rayfield, Yuan Liu, Mudit Chowdhary, Sibo Tian, Richard J. Cassidy, Theresa Gillespie, Pretesh R. Patel, Jerome C. Landry, Kirtesh R. Patel
Immune profiling of microsatellite instability-high and polymerase ε (POLE)-mutated metastatic colorectal tumors identifies predictors of response to anti-PD-1 therapy
Chongkai Wang, Jun Gong, Travis Y. Tu, Peter P. Lee, Marwan Fakih
Palliative care and end-of-life health care utilization in elderly patients with pancreatic cancer
Nizar Bhulani, Arjun Gupta, Ang Gao, Jenny Li, Chad Guenther, Chul Ahn, Elizabeth Paulk, Stephanie Houck, Muhammad S. Beg
Distinctive features of gastrointestinal stromal tumors arising from the colon and rectum
Rebecca Zhu, Fangfang Liu, Gabriella Grisotti, Javier Pérez-Irizarry, Charles H. Cha, Caroline H. Johnson, Daniel J. Boffa, Dale Han, Kimberly L. Johung, Yawei Zhang, Sajid A. Khan

Review Article

Alcoholic liver disease- Hepatocellular carcinoma transformation
Samuel W French, James Lee, Jim Zhong, Timothy R Morgan, Virgil Buslon, William Lungo, Barbara A French
Pancreatic adenocarcinoma pathology: changing “landscape”
Lodewijk A. A. Brosens, Wenzel M. Hackeng, G. Johan Offerhaus, Ralph H. Hruban, Laura D. Wood
Refining the management of resectable esophagogastric cancer: FLOT4, CRITICS, OE05, MAGIC-B and the promise of molecular classification
Jeremy Chuang, Jun Gong, Samuel J. Klempner, Yanghee Woo, Joseph Chao

Original Articles

Socioeconomic status, p53 abnormalities, and colorectal cancer
Emily Vogtmann, Chandrakumar Shanmugam, Venkat R. Katkoori, John Waterbor, Upender Manne
Nab-paclitaxel monotherapy in refractory pancreatic adenocarcinoma
Parvin F. Peddi, May Cho, Jian Wang, Feng Gao, Andrea Wang-Gillam

Below are the latest Journal of Gastrointestinal Oncology articles published online ahead of print publication.

Original Article


Review ArticleCase Report