Vol 13, No 3 (June 2022): Journal of Gastrointestinal Oncology

Original Article

Prognosis of patients with esophageal squamous cell carcinoma undergoing surgery versus no surgery after neoadjuvant chemoradiotherapy: a retrospective cohort study
Jiawei Li, Baofu Chen, Xia Wang, Congcong Xu, Dong Chen, Kanghao Zhu, Zixian Jin, Hongbin Qiu, Jianfei Shen, Minhua Ye
Expression of CircATXN7 in esophageal cancer tissues and its effect on cell proliferation and invasion
Delin Liu, Hui Jia, Jianwei Lu, Xi Zou, Ting Qian, Fanyu Peng, Guochun Cao, Min Wang, Shenlin Liu
Predictive effect of J waves on cardiac compression and clinical prognosis of esophageal tumors: a retrospective study
Songcui Shen, Yichen Xie, Pengliang Ju, Wenzhao Li, Jiayuan Zhang, Ruxin Cai, Ruogu Li
Treatment paradigms and survival outcomes in esophageal adenocarcinoma with liver metastasis: a retrospective cohort study using the SEER database
Jing Guo, Chang-Yong Tong, Jian-Guang Shi, Xin-Jian Li
Treatment heterogeneity and overall survival in patients with advanced/metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma in the United States
Jessica A. Davis, Zhanglin Lin Cui, Madiha Ghias, Xiaohong Li, Robert Goodloe, Chunxiao Wang, Astra M. Liepa, Lisa M. Hess
Abrogation of ARF6 in promoting erastin-induced ferroptosis and mitigating capecitabine resistance in gastric cancer cells
Donghua Geng, Huiying Wu
The efficacy and safety of continuous intra-arterial infusion neoadjuvant chemotherapy with surgery for locally advanced gastric cancer: a preliminary pilot study
Bin Li, Rui Tang, Guangqiang Zhang, Jingkai Cheng, Ming Chao, Kefeng Ding
Chemosensitivity of gastric cancer: analysis of key pathogenic transcription factors
Jianze Weng, Aixiang Wu, Jingwen Ying
Resveratrol inhibits the proliferation, invasion, and migration, and induces the apoptosis of human gastric cancer cells through the MALAT1/miR-383-5p/DDIT4 signaling pathway
Zhuying Yang, Liang Xia
Association between preoperative nutritional status, inflammation, and intestinal permeability in elderly patients undergoing gastrectomy: a prospective cohort study
Xining Zhao, Ying Wang, Yuying Yang, Yan Pan, Jie Liu, Shengjin Ge
Perioperative lymphocyte-to-monocyte ratio changes plus CA199 in predicting the prognosis of patients with gastric cancer
Yueyue Zhu, Wenjing Zhao, Guoxin Mao
A retrospective study of clinicopathological characteristics and prognostic factors of Krukenberg tumor with gastric origin
Xiaolin Lin, Ting Han, Meng Zhuo, Tengfei Liu, Zebing Liu, Dongxi Xiang, Hong Li, Xiuying Xiao
Decreased expression of claudin-18.2 in alpha-fetoprotein-producing gastric cancer compared to conventional gastric cancer
Weiwei Weng, Meng Zhang, Shujuan Ni, Cong Tan, Midie Xu, Xin Wang, Hui Sun, Lei Wang, Dan Huang, Weiqi Sheng
Prognostic value and clinicopathological correlation of the tumor regression grade in neoadjuvant chemotherapy for gastric adenocarcinoma: a retrospective cohort study
Yi Wang, Handong Xu, Can Hu, Pengcheng Yu, Zhehan Bao, Yanqiang Zhang, Ruolan Zhang, Shengjie Zhang, Bing Li, Jean-Marie Aerts, Zhiyuan Xu, Xiangdong Cheng
Chromobox 4 (CBX4) promotes tumor progression and stemness via activating CDC20 in gastric cancer
Wen Li, Honghui Chen, Zhenggen Wang, Jingjing Liu, Xinan Lei, Wen Chen
Efficacy of hand-assisted laparoscopic surgery (HALS) in older adult patients (≥80 years) with primary colorectal cancer
Takuya Koike, Masaya Mukai, Rin Abe, Yutaro Kamei, Daiki Yokoyama, Shuji Uda, Shigeo Higami, Sayuri Hasegawa, Tomoki Nakamura, Takayuki Tajima, Eiji Nomura, Hiroyasu Makuuchi
Patterns-of-care disparities among uninsured versus insured patients with anorectal carcinoma referred for radiotherapy at an Urban Safety-Net Hospital
Michael Padgett, Shivam M. Kharod, Catherine E. Mercado, Christopher G. Morris, Michael S. Rutenberg, Romaine C. Nichols Jr
The bevacizumab plus oxaliplatin-based chemotherapy regimen is more suitable for metastatic colorectal cancer patients with a history of schistosomiasis: a clinical retrospective analysis
Li-Na Zhou, Chun-Xia Feng, Yan Zhang, Ping Li, Min Tang, Min-Bin Chen, Jun Jin
Tripartite motif 52 (TRIM52) promotes proliferation, migration, and regulation of colon cancer cells associated with the NF-κB signaling pathway
Yanjiao Guo, Yiming Zhou, Xiaodong Gu, Jianbin Xiang
Efficacy and safety of radiotherapy combined with raltitrexed and irinotecan for treating unresectable recurrent colorectal cancer: a single-arm phase II trial
Xinghui Li, Jinwen Shen, Fan Xia, Ji Zhu
Comparison of characteristics between true rectal neuroendocrine tumors and rectal hyperplastic polyps among patients with endoscope-diagnosed rectal neuroendocrine tumors
Yan Weng, Jingxue Ran, Yongmei Peng, Yining Xiang, Liangbi Xu
TRIM29 is differentially expressed in colorectal cancers of different primary locations and affects survival by regulating tumor immunity based on retrospective study and bioinformatics analysis
Jing Han, Jing Zuo, Xue Zhang, Long Wang, Dan Li, Yudong Wang, Jiayin Liu, Li Feng
c-MYC and HIF1α promoter G-quadruplexes dependent metabolic regulation mechanism of berberine in colon cancer
Lina Wen, Zongqiang Han, Jianhui Li, Yanlin Du
Suppression effect and safety of acupuncture on colonic spasm during colonoscopy: a randomized controlled trial
Baoling Chen, Yanyan Ma, Cailing Zhong, Ye Li, Jiahao Mo, Songming Liang, Yao Zhong, Beiping Zhang, Yingxian Li
Expression characteristics of long non-coding RNA in colon adenocarcinoma and its potential value for judging the survival and prognosis of patients: bioinformatics analysis based on The Cancer Genome Atlas database
Ruofan Li, Xu Gao, Haitao Sun, Lixin Sun, Xiaojian Hu
Diagnostic genes and immune infiltration analysis of colorectal cancer determined by LASSO and SVM machine learning methods: a bioinformatics analysis
Yan-Rong Li, Ke Meng, Guang Yang, Bao-Hai Liu, Chu-Qiao Li, Jia-Yuan Zhang, Xiao-Mei Zhang
Association of social determinants of health with late diagnosis and survival of patients with pancreatic cancer
Jesus C. Fabregas, Kristen E. Riley, Jeannine M. Brant, Thomas J. George, E. John Orav, Miranda B. Lam
Clinical efficacy and safety of 3D vascular reconstruction combined with 3D navigation in laparoscopic hepatectomy: systematic review and meta-analysis
Jihua Jiang, Lei Pei, Renya Jiang
Diagnostic accuracy of 3D imaging combined with intra-operative ultrasound in the prediction of post-hepatectomy liver failure
Tianchong Wu, Wenhao Huang, Baochun He, Yuehua Guo, Gongzhe Peng, Mingyue Li, Shiyun Bao
ZIC5 promotes human hepatocellular carcinoma cell proliferation through upregulating COL1A1
Wenping Song, Weijiang Yu, Ding Li, Cheng Cheng, Xuan Wu, Jinhua Chen, Wenzhou Zhang
Study on safety and efficacy of regorafenib combined with transcatheter arterial chemoembolization in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma after first-line targeted therapy
Haochen Wang, Weizhong Xiao, Yanjing Han, Shasha Cao, Zhiyuan Zhang, Guang Chen, Yuefeng Hu, Long Jin
Knockdown of Obg-like ATPase 1 enhances sorafenib sensitivity by inhibition of GSK-3β/β-catenin signaling in hepatocellular carcinoma cells
Rong Bian, Jinkai Zhao, Zhongcai Yao, Yajun Cai, Chenting Shou, Dayong Lou, Liqin Zhou, Yuanyuan Qian
Efficacy and safety of sequential therapy with sorafenib and regorafenib for advanced hepatocellular carcinoma: a two-center study in China
Shao-Hua Ren, Zi-Lin Cui, Meng-Ran Lang, Qiang Li, Wei Zhang, Feng Fang, Qiang Wu, Yun-Long Cui, Hui-Kai Li, Ping Chen, Yamin Zhang, Tianqiang Song
Comparison of the safety and prognosis of sequential regorafenib after sorafenib and lenvatinib treatment failure in patients with unresectable hepatocellular carcinoma: a retrospective cohort study
Jian Zhai, Jianwei Liu, Zhigang Fu, Shilei Bai, Xiaowei Li, Zengqiang Qu, Yanfu Sun, Ruiliang Ge, Feng Xue
Exploring potential targets of Actinidia Chinensis Planch root against hepatocellular carcinoma based on network pharmacology and molecular docking and development and verification of immune-associated prognosis features for hepatocellular carcinoma
Meilin Qu, Tao Han, Xiaoquan Chen, Qingqing Sun, Qing Li, Mingfang Zhao
Correlation analysis of intestinal flora and immune function in patients with primary hepatocellular carcinoma
Simiao Zhang, Lixia Hou, Qingyu Sun
IL-1 receptor-associated kinase 1 participates in the modulation of the NLRP3 inflammasome by tumor-associated macrophages in hepatocellular carcinoma
Wei Chen, Mingjuan Hu, Tao Wei, Ying Liu, Tian Tan, Chengfang Zhang, Jiaxuan Weng
Antidiabetic treatment improves prognosis after radical resection in hepatocellular carcinoma patients with diabetes mellitus: a retrospective cohort study from 2000 to 2013
Jing-Zhu Cao, Zhen-Guang Wang, Jian Yu, Yuan-Ping Tao, Yuan Yang, Hui Liu, Wei-Ping Zhou, Jin Lu, Qin Huang
Prognostic role of myeloid-derived tumor-associated macrophages at the tumor invasive margin in gastric cancer with liver metastasis (GCLM): a single-center retrospective study
Zeyu Wang, Zhongyi Dong, Gang Zhao, Bo Ni, Zi-Zhen Zhang
Clinical significance and immunogenomic landscape analysis of glycolysis-associated prognostic model to guide clinical therapy in hepatocellular carcinoma
Qingshan Chen, Leilei Bao, Yueying Huang, Lei Lv, Guoqing Zhang, Yi Chen
Efficacy and safety of transcatheter arterial chemoembolization-lenvatinib sequential therapy for patients with unresectable hepatocellular carcinoma: a single-arm clinical study
Ruiqing Chen, Lingbing Li, Ye Li, Ke Song, Chenyu Shen, Pengkai Ma, Zhijun Wang
Development of a prognostic score for recommended transarterial chemoembolization candidates with spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma
Jixue Zou, Jia Yuan, Hong Chen, Xinghao Zhou, Tongchun Xue, Rongxin Chen, Lan Zhang, Zhenggang Ren
Human chorionic gonadotropin-β promotes pancreatic cancer progression via the epithelial mesenchymal transition signaling pathway
Yasunori Uesato, Futoshi Kawamata, Shinichiro Ishino, Shinichiro Ono, Koichi Tamashiro, Hirofumi Koyama, Mitsuhisa Takatsuki
Dose-escalated proton therapy with elective nodal irradiation and concomitant chemotherapy for unresectable, borderline resectable, or medically inoperable pancreatic cancer: a phase II trial
Cooper T. Rapp, Michael S. Rutenberg, Christopher G. Morris, Romaine C. Nichols
Stereotactic body radiation therapy for the treatment of locally recurrent pancreatic cancer after surgical resection
Abhinav V. Reddy, Colin S. Hill, Shuchi Sehgal, Jin He, Lei Zheng, Joseph M. Herman, Jeffrey Meyer, Amol K. Narang
Anatomic patterns of recurrence in biliary tract cancers: does primary tumor site matter?
Andrew J. Sinnamon, Anthony C. Wood, Megan A. Satyadi, Catherine V. Levitt, Olivia Hardy, Mintallah Haider, Richard D. Kim, Daniel A. Anaya, Jason W. Denbo
Effects of 2-dodecyl-6-methoxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione on autophagy and the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway in human cholangiocarcinoma QBC939 cells
Yongfei He, Yanghong Li, Tianyi Liang, Shutian Mo, Yuan Liao, Zijun Chen, Shuqi Zhao, Qingfu Ran, Chuangye Han, Pham Thi Thai Hoa
Survival and prognostic factors for postoperative primary appendiceal cancer: a retrospective cohort study based on the Surveillance, Epidemiology, and End Results database
Ying Wang, Yiting Geng, Wenwei Hu
UBE2C promotes the progression of pancreatic cancer and glycolytic activity via EGFR stabilization-mediated PI3K-Akt pathway activation
Jing-Zhu Cao, Gang Nie, Hao Hu, Xiao Zhang, Chen-Ming Ni, Zhi-Ping Huang, Guang-Lei Qiao, Liu Ouyang

Case Report

Unexpected plasmablastic lymphoma in a young adult with unknown HIV infection: case report
Austin L. Gray, Daniel Ding, Ziphezinhle Ncube, Kaushik Mukherjee, Justin Kerstetter, Yan Liu, Jun Wang
Immunotherapy in synchronous MSI-H rectal adenocarcinoma and upper tract urothelial carcinoma: a case report
Jacqueline Hsieh-Wong, James Liu, Jasmine Huynh, Mamta Parikh, Edward Kim, Jun Gong, Wissam Halabi, Mamatha Siricilla, Anupam Mitra, Kyra Toomey, May Cho
Jejunojejunal intussusception with chronic bleeding caused by gastrointestinal stromal tumor: a case report and literature review
Hao Li, Hongchang Ren, Hongwei Sun, Lina Song, Yan Wang, Jianwu Yang, Peiming Sun, Yan Cui
A case report of malignant neuroectodermal tumor of the gastrointestinal tract without common gene fusion in a soft tissue tumor
Zi-Lin Liu, Bin Zhou, Yi-Jun Zhao, Miao-Qing Yu, Jie Liang, Yong Li
Colorectal leiomyosarcoma with BRCA2 mutation benefit from treatment with olaparib: a case report
Lei Hong, Ya-Nan Wang, Xue Zhang, Xinliang Zhou, Shaoshuang Fan, Mian Xu, Shanshan Zhang, Da Jiang
Fourth-line rescue treatment ripretinib of advanced small intestine gastrointestinal stromal tumors who achieved partial response: a case report
Bo Liu, Youwei Kou