Combination of the ratio between metastatic and harvested lymph nodes and negative lymph node count as a prognostic indicator in advanced gastric cancer: a retrospective cohort study

Jianlong Jiang, Jingyao Chen, Hao Zhang, Xionghui Rao, Tengfei Hao, Mingzhe Li, Changhua Zhang, Wenhui Wu, Yulong He